IEM studies

Teknis-taloudellinen toimintaympäristö (TEKTAL) (5 op) Kurssi on tekniikan alan johdantokurssi tutalaisille ja tietojohtajille, jossa pääset tutustumaan etenkin tekniikan ja talouden vaikutuksiin yhteiskunnassa. Tällä kurssilla opitaan myös mm. yliopistossa tarvittavia työskentelytapoja, kuten lähteiden etsimistä ja tieteellistä kirjoittamista. 
Teollisuustalouden perusteet (TETAPK) (5 op) Teollisuustalouden perusteet, eli tuttavallisemmin TETAPK, on tuotantotalouden peruskurssi. Opit kurssilla muun muassa liiketoiminnan edellytyksistä sekä yritysten toiminnasta. ”Kurssien mersu”, sanoisi kuka tahansa TETAPK assari (kurssiassistentti). 
Tietojohtamisen perusteet (TIJOPK) (5 op) Tällä kurssilla opit, mitä tieto on, miten sitä voidaan johtaa sekä kuinka se näkyy organisaatioiden toiminnassa. Tärkeää nykypäivän tietointensiivisessä yhteiskunnassa.  
Matematiikan peruskurssit (5 op/kpl) Matematiikan peruskurssit antavat hyvän pohjan tuleville opinnoille ja ovat osa tuotantotalouden opintojen teknistä puolta. Siispä nämä kannattaakin suorittaa heti fuksisyksynä pois alta. Ensimmäisenä opinnoissa pääset perehtymään Analyysin peruskurssiin sekä Vektoreihin ja matriiseihin. 
Ruotsia työelämään (3 op) Eli kuuluisa ”virkamiesruotsi”! Tätä kurssia ei todellakaan kannata kuumotella, vaikka ruotsintaidot eivät tuntuisi itsestäsi vahvoilta. Voimme luvata, että kaikki pääsevät tästä kyllä läpi! Toisaalta voimme lämpimästi suositella suorittamaan kurssin heti ensimmäisenä syksynä pois päiväjärjestyksestä… 
Monikielinen johdanto (2 op) Opintojaksolla pääset tutustumaan akateemisten tekstien tuottamiseen ja lukemiseen, akateemiseen vuorovaikutukseen sekä kieltenoppimiseen.  
en_USEnglish