Tuotantotalouden opinnot ja työllistyminen

Nykypäivän tietointensiivisessä yhteiskunnassa vaaditaan yhä enemmän vahvaa liiketoimintaosaamista, sillä organisaatioiden tulee vastata nopeasti jatkuvaan markkinoiden muutokseen. Tuotantotalouden ammattilaiset hallitsevat talouden, teknologian, teollisen arvontuotannon ja organisaatioiden kokonaisuuden sekä osaavat ratkoa yritystoiminnan ongelmia käytännössä. Tuotantotalouden opintosuunnassa korostuvat erityisesti laaja-alainen tietämys yrityksen eri toiminnoista sekä ymmärrys yrityksen roolista yhteiskunnassa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tuotantotalouden opinnot Tampereen yliopistossa

Tuotantotalouden opetus Tampereen yliopistossa on keskittynyt erityisesti kannattavuuden johtamiseen, teknologiaintensiiviseen liiketoimintaan, projektinhallintaan ja tuotannonohjaukseen, jonka lisäksi tuotantotalouteen kuuluvien tietojohtamisen opintojen avulla on mahdollista saada vahvaa osaamista toimitusketjun hallinnassa ja logistiikassa. Opintojen ensimmäisen vuoden kurssit ovat suunniteltu kuitenkin pitkälti valmiiksi muodostamaan mahdollisimman laaja-alainen näkemys tuotantotalouden opinnoista, jotta kurssien valitseminen olisi pidemmällä opinnoissa helpompaa. Ensimmäisen vuoden opinnoissa käydään myös kursseja fysiikasta sekä matematiikasta, jotta luonnontieteiden kokonaisvaltaista osaamista olisi mahdollista yhdistää tuotantotalouden opintoihin.

Festian iso sali Hervannan kampuksella

Tuotantotalouden tutkinnossa painottuu siis pitkälti kaupallinen osaaminen, mutta teknillistä osaamista tuovat varsinkin teknillinen sivuaine ja luonnontieteellinen osaaminen opinnoissa. Kaikki tuotantotalouden opiskelijat käyvät yhden pitkän tai kaksi lyhyttä (vähintään 20 opintopistettä) teknistä sivuainetta, jotka antavat opiskelijoille syvällisempää ymmärrystä kyseiseltä tekniikan alalta. Sivuainevaihtoehtoja on lukuisia, mutta suosittuja ovat viime vuosina olleet varsinkin tietotekniikkaa, ympäristötekniikkaa sekä konetekniikkaa sisältävät sivuaineet. Käsitys sivuaineen aiheesta yhdistettynä luonnontieteiden opintojen tuottamaan analyyttiseen näkökulmaan tekevät tuotantotalouden ammattilaisista teollisen alan moniosaajia, joille on varmasti kysyntää työmarkkinoilla.

Maisterivaiheessa pääainevaihtoehtoja on neljä: talouden ja liiketoiminnan hallinta, teknologia- ja projektijohtaminen, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä kansainvälinen maisteriohjelma International Sales and Sourcing. Tampereella on myös ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella turvallisuustekniikkaa, jota ei juuri opeteta Suomen muissa yliopistoissa.

Tuotantotalouden opiskelijoiden kurssit järjestetään pääosin Hervannan kampuksella, mutta voit sisällyttää opintoihisi kursseja muiltakin kampuksilta. Lisätietoja Tampereen tuotantotalouden pääaineista ja kursseista sekä tutkintorakenteista löydät tuotantotalouden opinto-oppaasta.

Lisätietoja opinnoista saat myös seuraavilta sivuilta:

Työllistyminen

Tuotantotalouden opinnot antavat oman kiinnostuksen mukaan laajat työllistymismahdollisuudet. Koulutusohjelmastamme valmistuneita tarvitaan lähes kaikilla toimialoilla ja sektoreilla monipuolisissa työtehtävissä. Tuotantotalouden opintoalalta valmistuneet ovatkin pitäneet alan yhtenä parhaana puolena monipuolisen ja laajan opetustarjonnan luomaa kokonaisvaltaista näkemystä yritystoiminnasta. Työpaikkoja löytyy esimerkiksi perinteisestä teollisuudesta, puhtaasti digitaalisesta liiketoiminnasta, pankeista erilaisesta konsultoinnista sekä vaativista asiantuntijatehtävistä, kuten tutkimustyö yliopistossa. Lyhyesti voidaan siis sanoa, että tuotantotalouden diplomi-insinöörit työllistyvät yritysten ja muiden organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtäviin. DI-ohjelman opinnot antavat myös hyvät eväät yrittäjyyteen.

Tuotantotalouden ammattilaiset verkostoitumassa